OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 Pełna nazwa Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 Miejscowość 05-220 Zielonka
 Powiat Wołomin
 Województwo Mazowieckie
 Ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
 tel. 22 76 14 680, 22 76 14 683
 fax 22 76 14 445
 Regon 010153990
 NIP 125-00-00-208

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia informuje, że od dnia 01.01.2021 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegające publikacji zamieszczane są na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/witu


 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg Termin składania ofert