Biuletyn naukowy PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA - Nr ISSN 1230-3801
jest wydawany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia od 1960 roku. Biuletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących uzbrojenia w dziedzinach nauk technicznych. takich, jak: budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika, automatyka, robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technika nawigacji oraz wybrane zagadnienia
z nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Tematyka czasopisma dotyczy uzbrojenia w szerokim aspekcie zagadnień naukowych, technicznych, technologicznych
i eksploatacyjnych w następującym zakresie techniki wojskowej:

     uzbrojenie artyleryjskie,

     uzbrojenie strzeleckie,

     uzbrojenie rakietowe,

     systemy rakietowo – radiolokacyjne,

     środki bojowe,

     inżynieria materiałowa,

     badania dynamiczne sprzętu uzbrojenia,

     systemy szkolno – treningowe sprzętu uzbrojenia,

     systemy dowodzenia,

     eksploatacja sprzętu uzbrojenia,

     modelowanie procesów organizacyjno – techniczno – logistycznych,

     sterowanie jakością zasobów uzbrojenia i środków bojowych,

     zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz obrony i ochrony antyterrorystycznej.

 

Wersję referencyjną czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia stanowi wersja papierowa.

PTU jest indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
 oraz Index Copernicus Journal Master List.

Publikowane materiały dostępne są na stronach internetowych:

www.witu.mil.pl oraz  https://ptu-biuletyn.pl

 

 

Rys historyczny

Rada Programowa

Komitet redakcyjny

Etyka wydawnicza

Instrukcja dla autorów

Procedura recenzowania

Formularz recenzencki

Recenzenci

Zeszyty PTU


Spisy treści: