Biuletyn naukowy PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA
Nr ISSN 1230-3801

jest wydawany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia od 1960 roku. Biuletyn PTU stanowi forum do prezentacji oryginalnych wyników badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących uzbrojenia w dziedzinach nauk technicznych. takich, jak: budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, mechanika, automatyka, robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technika nawigacji oraz wybrane zagadnienia z nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Tematyka czasopisma dotyczy uzbrojenia w szerokim aspekcie zagadnień naukowych, technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych w następującym zakresie techniki wojskowej:

Wersję referencyjną czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia stanowi wersja papierowa.

PTU jest indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech oraz Index Copernicus Journal Master List.

Publikowane materiały dostępne są na stronach internetowych:

www.witu.mil.pl oraz ptu-biuletyn.pl

Spisy treści: