UZBROJENIE 2019


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI


XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA UZBROJENIE 2019
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia

Celem konferencji będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

Tematyka konferencji:

  • rola i miejsce sektora naukowo – badawczego w przemysłowym potencjale obronnym
  • prognozy i światowe tendencje rozwojowe uzbrojenia
  • aktualny stan i potrzeby Wojska Polskiego w zakresie uzbrojenia
  • prace badawcze i rozwojowe zaplecza naukowego przemysłu obronnego
  • badania i eksploatacja sprzętu uzbrojenia
  • modelowanie procesów organizacyjno – techniczno – logistycznych
  • zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz obrony i ochrony antyterrorystycznej