Bez kategorii

XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA “UZBROJENIE’ 2019”

PROBLEMY ROZWOJU, PRODUKCJI i EKSPLOATACJI TECHNIKI UZBROJENIA

Celem konferencji będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

Tematyka konferencji:

  • prognozy i światowe tendencje rozwojowe uzbrojenia
  • aktualny stan i potrzeby Wojska Polskiego w zakresie uzbrojenia
  • prace badawcze i rozwojowe zaplecza naukowego przemysłu obronnego
  • badania i eksploatacja sprzętu uzbrojenia
  • modelowanie procesów organizacyjno – techniczno – logistycznych
  • zagadnienia bezpieczeństwa infrastruktury oraz obrony i ochrony antyterrorystycznej

Dodaj komentarz