Wyślij abstrakt

Typ sesji

Sesja plenarnaSesja plakatowaSesja konkursowa

Język prezentacji

PolskiAngielski

Tytuł pracy

Autor / Autorzy

Autor 1

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem współautorów referatu z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zamieszczoną na stronie internetowej „XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019”, w interaktywnym formularzu rejestracyjnym uczestników i uzyskałem ich zgody na przetwarzanie danych w ramach Konferencji i do jej celów określonych w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.
Zgody współautorów są spójne z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Dodać następnego autora?

Autor 2

Dodać następnego autora?

Autor 3

Dodać następnego autora?

Autor 4

Dodać następnego autora?

Autor 5

Dodać następnego autora?

Autor 6

Dodać następnego autora?

Autor 7

Dodać następnego autora?

Autor 8

Dodać następnego autora?

Autor 9

Dodać następnego autora?

Autor 10

Dodać następnego autora?

Autor 11

Dodać następnego autora?

Autor 12

Abstrakt w języku polskim

30000

Abstrakt w języku angielskim

30000

Autor prezentujący


Wyrażam zgodę na publikację pracy w materiałach konferencyjnych.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na publikację pracy w materiałach pokonferencyjnych.
TAKNIE