Zgłoszenie artykułu

Załącz plik: (dozwolone formaty: doc, docx, ppt, pptx, pdf)
(wymagane)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem współautorów referatu z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zamieszczoną na stronie internetowej „XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Uzbrojenie 2019”, w interaktywnym formularzu rejestracyjnym uczestników i uzyskałem ich zgody na przetwarzanie danych w ramach Konferencji i do jej celów określonych w KLAUZULI INFORMACYJNEJ.
Zgody współautorów są spójne z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.