Wymagania dotyczące przygotowania referatów / plakatów


REFERATY

  • Referaty w języku polskim lub angielskim powinny być zredagowane za pomocą edytora tekstu MS WORD (doc, docx) zgodnie z załączoną instrukcją dla autorów.
  • Referaty w wersji elektronicznej należy zgłosić poprzez stosowny formularz.
  • Zespół recenzentów dokona kwalifikacji referatów do wygłoszenia (przewidywany czas na prezentację ok. 15 min.) lub na sesję plakatową. Informacja o kwalifikacji referatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji – Status referatów.
  • Materiały zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym w formie streszczeń i na nośniku elektronicznym w formie pełnotekstowej.
  • Uczestnicy mogą niezależnie zgłaszać referaty do publikacji w biuletynie naukowym WITU – Problemy Techniki Uzbrojenia. Kontakt do redakcji PTU, tryb zgłaszania, zasady recenzowania i publikacji dostępne są na stronie www.witu.mil.pl – Biuletyn Naukowy.

PLAKATY

Plakaty w języku polskim i/lub angielskim powinny posiadać wymiary:
max. wys. 200 cm;
max. Szer. 100 cm.