Konkurs


KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW O NAGRODĘ DYREKTORA WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA

W ramach konferencji odbędzie się konkurs dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, na najlepszy indywidualny lub zespołowy referat wygłoszony podczas konferencji.

Regulamin konkursu