Opłaty


2300 PLN – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym;

1900 PLN – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym;

1600 PLN – opłata za osobę towarzyszącą (zakwaterowanie wspólnie z osobą zgłaszającą);

1000 PLN – uczestnictwo w konferencji bez zakwaterowania.

W ramach opłaty organizatorzy zapewnią zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, materiały konferencyjne, udział w obradach i imprezach towarzyszących. Osoby towarzyszące nie otrzymają materiałów konferencyjnych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po dniu 29.05.2019 r. wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Bank PEKAO S.A.
68 1240 6003 1111 0000 4947 4198
z dopiskiem UZBROJENIE 2019 (Imię i nazwisko uczestnika)