Komitet organizacyjny


Przewodniczący
dr inż. Eugeniusz MILEWSKI (WITU)

Zastępca przewodniczącego
mjr dr inż. Robert PASZKOWSKI (WAT)

Członkowie
mgr inż. Jacek BOŻEJKO (WAT)
mgr Karolina ĆWIK-KĄCKA (WITU)
mgr inż. Piotr FONROBERT (WITU)
ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI (WAT)
mgr Aldona PRZYBYLSKA-LEMIESZCZUK (WITU)
dr inż. Andrzej SEŃ (WITU)
mgr Karolina STACHOWICZ-LADA (WITU)
mgr inż. Ewa SZYMANOWSKA (WITU)
Monika TUREK (WITU)