XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA UZBROJENIE’ 2017
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia

19 – 22 czerwca 2017 r.

Opis: logo_konferencja_uzbrojenie

Celem konferencji będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej krajowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

Tematyka konferencji:

 

Rada naukowo-programowa

Miejsce konferencji

Kalendarz – ważne terminy

Opłata

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

Komitet organizacyjny, kontakt

Wymagania dotyczące referatów / plakatów

Status referatów

Harmonogram