Kontakt

  

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka

NIP 125-00-00-208
REGON 010153990

Konto:

PEKAO S.A.

Nr 68 1240 6003 1111 00004947 4198

e-mail: witu@witu.mil.pl

 

 

Centrala

fax 22 76 14 445

Dyrektor

tel. 22 76 14 425

Z-ca Dyrektora

tel. 22 76 14 455   fax 22 76 14 444

Główny Księgowy

tel. 22 76 14 725

Szef Pionu Logistyki

tel. 22 76 14 424

Kierownik Referatu Kadr

tel. 22 76 14 431

Inspektor Ochrony Danych (zgodnie z RODO) - Piotr Kotowoda

e-mail: iod@witu.mil.pl

Marketing

tel. 22 76 14 497, 22 76 14 586

Dział Zamówień Publicznych

tel. 22 76 14 680, 22 76 14 683

fax 22 76 14 445

Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej

tel. 22 76 14 629

 

  

Laboratorium Instytutu

Zespół Laboratoriów Badawczych

tel. 22 76 14 422

Laboratorium Badań Uzbrojenia Strzeleckiego i Osłon Zabezpieczających

tel. 22 76 14 480

Laboratorium Badań Sprzętu i Amunicji Artyleryjskiej, Rakiet i Zespołów Rakiet

tel. 22 76 14 530

Laboratorium Badań Środków Bojowych

tel. 22 76 14 503

Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC)

tel. 22 76 14 564,

tel. 22 76 14 575

Laboratorium Badań Sprzętu i Uzbrojenia w Warunkach Poligonowych

tel. 15 84 22 351

 

 

Zakład Badań Uzbrojenia Strzeleckiego

tel. 22 76 14 480

e-mail: b3@witu.mil.pl

Zakład Badań Materiałów Wybuchowych

tel. 22 76 14 503

e-mail: witu12@witu.mil.pl

Ośrodek Badań Dynamicznych Stalowa Wola

tel. 15 84 22 351
e-mail: obd@witu.mil.pl

Zakład Badań Systemów Rakietowych

tel. 22 76 14 560
e-mail:
b4@witu.mil.pl

Zakład Badań Systemów Radiolokacyjnych, Kompatybilności Elektromagnetycznej i Optoelektroniki

tel. 22 76 14 575

e-mail: b5@witu.mil.pl

Zakład Balistyki (R1)

tel. 22 76 14 463
e-mail:
r1@witu.mil.pl

Zakład Mechatroniki (R2)

tel. 22 76 14 463

e-mail: r2@witu.mil.pl

Zakład Symulatorów (R3)

tel. 22 76 14 535
e-mail:
witu13@witu.mil.pl

Zakład Projektów (RZP)


e-mail: rzp@witu.mil.pl

Ośrodek Certyfikacji

tel. 22 76 14 640
fax 22 76 14 641
e-mail: c2@witu.mil.pl

Wydział Szkolenia

tel. 22 76 14 500
kom.: 693 064 412
e-mail: szkolenia@witu.mil.pl