Witamy na stronach

Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej
i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC)

Opis: P4301943 Opis: pokoj12

W strukturze Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, w Zakładzie Badań Systemów Radiolokacyjnych, Kompatybilności Elektromagnetycznej i  Optoelektroniki (B–5) z siedzibą w Zielonce, działa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) akredytowane przez PCA oraz WCNJiK.

Opis: pdf_ico

 Zakres akredytacji PCA

Opis: pdf_ico

 Zakres akredytacji WCNJiK

Do głównych obszarów naszej działalności należy zaliczyć:

1)    Organizację i wykonywanie  badań urządzeń  i systemów radiolokacyjnych, urządzeń  identyfikacji obiektów powietrznych oraz systemów automatyzacji dowodzenia i kierowania.

2)    Organizację i wykonywanie badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) techniki wojskowej i cywilnej.

3)    Komputerowe wspomaganie projektowania układów mikrofalowych oraz symulacja zjawisk dotyczących oddziaływania pola elektromagnetycznego.

4)    Badania techniki mikrofalowej.

5)    Badania materiałów pochłaniających promieniowanie elektromagnetyczne.

6)    Pomiary i wyznaczanie stref ochronnych dla urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.

7)    Pomiary pola elektromagnetycznego dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego.

Opis: pdf_ico

Zakres działalności laboratorium

Opis: pdf_ico

Baza badawcza laboratorium

Opis: pdf_ico

Nasze osiągnięcia

Oferujemy krótkie terminy oczekiwania oraz konkurencyjne ceny.

 

Kontakt:


Kierownik d.s. Jakości

tel. (22) 76 14 569
[email protected]


Starszy inżynier do spraw badań EMC

tel. (22) 76 14 561
[email protected]