Osiągnięcia

Szeroko zakrojona działalność Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz wyniki prac naukowych, badawczych i projektowych wskazują na pierwszoplanową rolę Instytutu wsród wojskowych i cywilnych jednostek naukowych, realizujących zadania w dziedzinie rozwoju i eksploatacji techniki uzbrojenia. Wymiernym efektem tej pozycji są uzyskane patenty, liczne wyróżnienia i nagrody.

Patenty i wzory użytkowe
ROK 2020:
 • Nagroda Defender za Autonomiczny Symulator Szkolenia Strzelców Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego PIORUN.
 • Nagroda w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych „Lider Bezpieczeństwa Państwa-2020” w kategorii Innowacyjny Produkt za: „Przeciwpancerny pocisk kierowany Moskit LR.”
 • Medal za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji stoiska podczas XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
ROK 2019:
 • Wyróżnienie XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXV Międzynarodowych Targów Logistycznych za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji stoiska na MSPO 2019 w Kielcach
 • Nagroda Defender za pierwszy polski małowrażliwy ładunek wybuchowy elaborowany w prototypie pocisku artyleryjskiego wraz ze stanowiskiem badawczym oraz kompletem badań zgodnych z wymaganiami STANAG 4439
 • Nagroda Defender za mobilny, modułowy symulator dla załogi czołgu LEOPARD 2A5 (Table Top Trainer-TTT-Leo 2A5)
 • Nagroda w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych „Lider Bezpieczeństwa Państwa-2019” w kategorii Innowacyjny Produkt pn. „Plecakowy, składany, bojowy wielowirnikowiec DragonFly”
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Wynalazczości” przyznana przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
 • Nagroda "Laur Innowacyjności 2019' w konkursie im. Stanisława Staszica za projekt pistoletu 9x19mm PW INKA
ROK 2018:
 • Srebrny LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018 za rodzinę głowic GX-1 do Bojowych Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • Nagroda DEFENDER za 122 mm pocisk rakietowy M-21 Feniks HE wspólnie z firmą MESKO
 • Diamentowy LIDER BEZPECZEŃSTWA PAŃSTWA 2018 za rodzinę głowic GX-2 do Bojowych Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • Nagroda ”Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” I stopnia w kategorii Koncepcje za projekt mikrofalowej broni energii skierowanej na bazie kompresorów mocy przeznaczonej do zwalczania pojedynczych i grupowych celów typu bezpilotowe statki powietrzne
 • Nagroda ”Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” II stopnia w kategorii „Projekty Specjalnego Przeznaczenia” za projekt głowic GX-1 do Bojowych Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • Nagroda ”Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” II stopnia w kategorii „Projekty Badawczo-Rozwojowe” za projekt głowic GX-2 do Bojowych Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • Wyróżnienie ”Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” w kategorii „Projekty Badawczo-Rozwojowe” za projekt elastycznego wkładu balistycznego z przekładką antyugięciową do kamizelki kuloodpoernej
 • Medal za oryginalny i nowatorski styl wystąpienia targowego podczas MSPO 2018
ROK 2017:
 • Nagroda II stopnia w Konkursie MON na Najlepszą Pracę Naukową i Wdrożenie z Obszaru Obronności, w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych za pracę pt.: „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”
 • ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI za projekt „ Technologia Indywidualizacji Konstrukcji Wielofunkcyjnych Kamizelek Balistycznych Skrytego Noszenia” zgłoszony przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. W skład nagrodzonego konsorcjum wchodziło także WITU
 • Nagroda Teraz Polska w kategorii Przedsięwzięcie Innowacyjne, za 120 mm. nabój z pociskiem podkalibrowym typu APFSDS-T do czołgów Leopard 2, w którym zastosowano nowatorską i innowacyjną na skalę światową, technologię wytwarzania penetratora.
 • Honorowe Wyróżnienie V edycji Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Bene Meritus pro Industria Poloniae" dla płk. dr. inż. Jacka Borkowskiego -, autorowi patentów oraz kierownikowi i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie uzbrojenia w WITU
 • Pierwsza nagroda w Konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP dla WITU za "Inteligentny anty-pocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych"
 • Wyróżnienia w Konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP za projekty: "Urządzenie szkolno-treningowe do 23 mm armat przeciwlotniczych i 23 mm zestawów artyleryjsko-rakietowych" oraz za projekt "Opracowanie technologii wykonania tarczy termicznej do prowadzenia szkoleń i strzelań w nocy"
 • 8.09.2017 r. Wyróżnieniem za elegancję i styl wystąpienia targowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2017..
ROK 2016:
 • Nagroda I stopnia w Konkursie MON na Najlepszą Pracę Naukową i Wdrożenie z Obszaru Obronności, w dwóch kategoriach: „najlepsza praca naukowa” za projekt badawczy „Penetracja pancerzy przez kinetyczne pociski podkalibrowe” oraz „najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych” za produkt pod nazwą „120 mm nabój z bojowym pociskiem podkalibrowym typu APFSDS-T do armaty czołgu Leopard 2A4”
 • Wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach za bezzałogowy nosiciel głowicy bojowej GK-1/GO-1 pionowego startu i lądowania o kryptonimie DRAGONFLY.
 • Srebrny Laur IV edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2016” w kategorii Technika Wojskowa dla WITU za projekt „Bojowy bezzałogowy system powietrzny klasy mikro pionowego startu Dragon Fly”
Nagrody "DEFENDER":
 • 2019 Mobilny, modułowy symulator dla załogi czołgu LEOPARD 2A5 (Table Top Trainer-TTT-Leo 2A5)
 • 2019 małowrażliwy ładunek wybuchowy elaborowany w prototypie pocisku artyleryjskiego wraz ze stanowiskiem badawczym oraz kompletem badań zgodnych z wymaganiami STANAG 4439
 • 2018 122 mm pocisk rakietowy M-21 Feniks HE wspólnie z firmą MESKO
 • 2015 Nabój 120 mm z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T
 • 2014 Nabój z dalekonośnym pociskiem odłamkowo-burzącym do 120 mm moździerza samobieżnego „Rak”
 • 2013 Wielosamolotowy System Imitatorów Celów Powietrznych VERMIN
 • 2011 Kontenerowy magazyn materiałów wybuchowych
 • 2009 Samolotowy imitator środka napadu powietrznego SZOGUN
 • 2007 120 mm nabój z ćwiczebnym pociskiem podkalibrowym do armaty czołgowej
 • 2006 Samobieżny zestaw przeciwlotniczy POPRAD
 • 2006 Kontenerowy system do dekompletacji i przezbrajania amunicji artyleryjskiej
 • 2005 System szkolno - treningowy do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK
 • 2004 125 mm Pocisk Podkalibrowy
 • 2003 98 mm Kasetowy Nabój Moździerzowy
 • 2002 125 mm Ćwiczebny Pocisk Podkalibrowy
 • 2001 Kasety Reaktywne ERAWA-1 i ERAWA-2 III Generacji
 • 2001 Artyleryjska Amunicja Kasetowa
 • 2000 Ruchoma Stacja Kontrolno - Pomiarowa RSKP - GROM
 • 1999 System Kierowania Ogniem TOPAZ
Nagroda GRAND PRIX MSPO'2005 w Kielcach za System szkolno - treningowy
do broni strzeleckiej "ŚNIEŻNIK" - pobierz plik wideo


Wyróżnienia:
 • 2016 - Wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej za DRAGONFLY - bezzałogowy nosiciel głowic bojowych pionowego startu i lądowania
 • 2010 - Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej na XVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach za "Symulator stanowiska strzelca pokładowego śmigłowca"
 • 2008 - Wyróżnienie Specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na XVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach za "Opancerzenie balistyczne i antywybuchowe samochodu osobowo – terenowego"

Nowe konstrukcje i opracowania:
 • Stacja do pomiaru prędkości pocisków artyleryjskich
 • Armata do oddawania salutów
 • Uzbrojenie wozu bojowego
 • System eksploatacji środków bojowych w czasie pokoju
 • Pistolet WIST-94 i WIST-94L
 • Nadajnik zakłóceń szumowych
 • Urządzenie do zakłócania odbiorników telefonów komórkowych
 • Układy zabezpieczeń do strzelania rakietami na zmniejszonych poligonach
 • Amunicja odłamkowo – burząca (HE) do 120 mm armaty czołgowej
 • Amunicja podkalibrowa typu APFSDS-T do 120 mm armaty czołgowej
 • Amunicja bojowa i ćwiczebna do 125 mm armaty czołgowej
 • Samobieżny zautomatyzowany system rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu uzbrojony w zestawy rakiet przeciwlotniczych GROM
 • Samonaprowadzający się moździerzowy pocisk przeciwpancerny
 • Czołgowa amunicja dymna z rozszerzonym pasmem maskowania w podczerwieni
 • Radar wykrywająco – ostrzegawczy do nadzoru i ochrony obiektów specjalnych
 • System szkolno – treningowy do broni strzeleckiej ŚNIEŻNIK
 • Hełm bojowy wz. 2005
 • Przeciwlotnicza platforma rakietowa POPRAD
 • Kontenerowy system do dekompletacji i przezbrajania amunicji artyleryjskiej
 • Zestaw JOWISZ do termicznej utylizacji amunicji strzeleckiej i elementów amunicji artyleryjskiej
 • System szkolno-treningowy ŚNIEŻNIK 3 do prowadzenia symulowanych strzelań w pomieszczeniach budynków i otoczeniu
 • System Szkolno-trenigowy MINI-ŚNIEŻNIK
 • Samolotowy imitator środka napadu powietrznego SZOGUN
 • Komora semibezechowa EMC
 • Symulator stanowiska strzelca pokładowego śmigłowca
 • Wielosamolotowy System Imitatorów Celów Powietrznych VERMIN
 • System nadzorowania bezpieczeństwa eksploatacji rakiet TURKUS
 • Kompleksowy system symulacji pola walki SPARTAN