Patenty i wzory użytkowe 1960 - 2020

 

 

Lata 2011 - 2020

 

 

Przecinak pirotechniczny. Patent nr 209315

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan PIĄTEK
Bohdan ZARZYCKI
Tadeusz PIELACH

Osłona wylotu lufy karabinu. Prawo ochronne nr 65529.

Tomasz GŁOGOWSKI
Jerzy KOWALEWSKI
Wiesław HABAJ
Grzegorz ZASADA
Dominik MIREK

Warstwowy segmentowy pancerz pasywny. Patent nr 209836

Ryszard KOSTROW
Eugeniusz MILEWSKI
Wojciech GORYCA
Wiesław STĘPNIAK
Wiesław HABAJ
Janusz WEISS
Czesław SWOBODA
Anna GAJEK

Warstwowy pancerz pasywny. Patent nr 210671

Ryszard KOSTROW
Eugeniusz MILEWSKI
Wojciech GORYCA
Wiesław STĘPNIAK
Wiesław HABAJ
Janusz WEISS
Czesław SWOBODA
Anna GAJEK

Elektryczny zapłonnik artyleryjski. W.118633

 

 

 

 

 

Mariusz MAGIER
Tadeusz KUŚNIERZ
Zygmunt PANKOWSKI
Józef LEGIEĆ

 

 

Zapalnik denno-ciśnieniowy do nabojów granatnikowych. Nr zgłoszenia: W 229605

Rafał BAZELA

Józef LEGIEĆ

Zbigniew KUPIDURA

Mariusz MAGIER

Tadeusz PIELACH

 

 

 

Lata 2001 - 2010

 

Pancerz pasywny. Patent nr 181177

Adam WIŚNIEWSKI
Marek UCIŃSKI
Paweł SIKORSKI
Jerzy LIS

Pirotechniczny zapalnik czasowy. Patent nr 182145

Jerzy STANIAK
Ryszard KOSTROW

Zapalnik. Patent nr 182149

Alojzy KULAWIEC

Pistolet. Patent nr 182184

Wiesław STAREK
Michał DYBIEC
Bogdan KRÓLICKI,
Zenon WIEWIÓRA

Pistolet. Patent nr 182525

Wiesław STAREK
Jan SZTUKIERT
Bogdan KRÓLICKI
Karol ZIÓŁKOWSKI

Piezoelektryczny zapalnik uderzeniowy. Patent nr 59045

Ryszard KOSTROW
Zbigniew KUPIDURA
Józef LEGIEĆ

Pocisk oświetlający. Prawo ochronne nr 58927

Jerzy STANIAK
Ryszard KOSTROW
Jerzy NOWICKI

Sposób wytwarzania płytek z grafitu pirolitycznego. Patent nr 184256

Wiesław HABAJ
Tomasz KOTERAS
Maciej MOSKALEWICZ
Zygmunt PIERECHOD
Mirosław PUŁAWSKI

Sposób wytwarzania płaszczy wiodąco-prowadzących pocisków podkalibrowych. Patent nr 183715

Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI
Bogdan PIĄTEK
Henryk ZAWISTOWSKI
Kazimierz HIPNAROWICZ

Moduł urządzenia pomiarowo-nadawczego obiektu latającego – zwłaszcza pocisku. Prawo ochronne nr 59354

Ryszard KOSTROW
Jerzy LEŚNICZAK
Leszek BOKUŃ
Waldemar WRĘGA

Kumulacyjny pocisk ćwiczebno bojowy. Prawo ochronne Nr 59239

Józef LEGIEĆ
Michał HILCZER
Bogdan KRYSIŃSKI

Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza. Prawo ochr.  Nr 59595

Andrzej BELOWSKI
Andrzej JĘDRZEJEWSKI
Zbigniew ŁAPIŃSKI
Zbigniew RANAHOWSKI
Grzegorz TEFELSKI
Jan RYL-NARDZEWSKI
Piotr ONISZK

Pocisk moździerzowy. Prawo ochronne nr 59992

Ryszard KOSTROW
Józef KACZMARZYK
Jerzy NOWICKI
Jerzy STANIAK

Nabój pirotechniczny. Prawo ochronne nr 59991

Ryszard KOSTROW
Leszek STĘPIEŃ
Eugeniusz MILEWSKI
Jerzy LEŚNICZAK
Waldemar ŚWIDERSKI
Bogdan KRYSIŃSKI  SZYMANOWSKI
Wojciech GORYCA

Urządzenie do dynamicznych badań pocisków kasetowych. Prawo ochronne nr 60410

Ryszard KOSTROW
Jerzy STANIAK
Jerzy NOWICKI

Antena spiralna. Prawo ochronne nr  60126

Józef JARZEMSKI
Lech SZUGAJEW
Ryszard HAUSNER
Mirosław SITNIK

Sposób kontroli układu komutacji radiozapalnika rakiety. Patent nr 186934

Piotr ONISZK
Edward OWERSKI

Imitator celu powietrznego. Prawo ochronne nr 60494

 Ryszard KOSTROW
 Jerzy LEŚNICZAK
 Jerzy NOWICKI
 Eugeniusz JURKIEWICZ
 Stanisław SKOCZYLAS

Granatnik (lufa wkładkowa do strzelania amunicją do strzelb gładkolufowych, zastosowana w 40 mm granatniku podwieszonym pod karabinkiem lub 40 mm granatniku lekkim). Prawo ochronne nr 62113

Tomasz GŁOGOWSKI
Ryszard KOSTROW
Zygmunt PANKOWSKI
Jerzy STAREK

Nadajnik szerokopasmowych zakłóceń szumowych.
 Patent nr 192000

Ryszard HAUZER
Józef JARZEMSKI
Marek KAŻMIERCZAK
Jarosław SAHAJDA
Mieczysław SITNIK
Lech SZUGAJEW
Wojciech WOJTASIAK

Moździerzowy pocisk dymny i oświetlający Patent nr 190271

Ryszard KOSTROW
Jerzy STANIAK
Jerzy NOWICKI
Waldemar ŚWIDERSKI
Krzysztof PAWEŁEK
Eugeniusz MILEWSKI
Jan SZYMANOWSKI

Ćwiczebny pocisk podkalibrowy do armat czołgowych.
Patent nr 190327

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan PIĄTEK
Bogdan ZARZYCKI
Zygmunt PANKOWSKI
Leszek SKOWRON
Andrzej PIONTEK
Zdzisław KACZMAREK
Waldemar PODGÓRSKI
Marian ORŁOWSKI
Danuta WOJCIECHOWSKA

Pierścień uszczelniający do amunicji moździerzowej.
Patent nr 195267

Tomasz GŁOGOWSKI
Józef KACZMARZYK
Jerzy KOWALEWSKI
Krzysztof PAWEŁEK

Ruchomy wzmacniacz impulsu – sposób całkowitego zabezpieczenia zapalnika do chwili jego uzbrajania się na torze lotu oraz po upływie jego czasu życia. Patent nr 195835

Bogdan KRYSIŃSKI
Wojciech GORYCA

Sposób wytwarzania ciętego włókna aramidowego z produkcyjnych odpadów tkaninowych. Patent nr 195366

Wiesław HABAJ
Sławomir GRYKA 
Ewa SZYMANOWSKA
Antoni SŁOMKA
Andrzej OŁOWSKI

Kuloodporne osłony osobiste na broń białą. Patent nr 195949

Wiesław HABAJ
Sławomir GRYKA 
Ewa SZYMANOWSKA
Andrzej OŁOWSKI

Pistolet sygnałowy. Prawo ochronne nr 62652

Tomasz GŁOGOWSKI

Czołgowy granat dymny Prawo ochronne nr 63272

Zdzisław BĄBOL
Andrzej GAŁŁA
Paweł HŁOSTA
Józef KACZMARZYK
Grzegorz MOSZCZYŃSKI
Dariusz SZABRA
Waldemar ŚWIDERSKI
Bogdan ZYGMUNT

Kasetowy pocisk rakietowy. Prawo ochronne nr 63480

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan ZARZYCKI
Bogdan PIĄTEK
Lech SKOWRON
Zdzisław KACZMAREK
Ryszard PANOWICZ
Ryszard KOSTROW

Głowica kasetowa pocisku rakietowego. Prawo ochronne nr 63481

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan ZARZYCKI
Bogdan PIĄTEK

Nabój ćwiczebny. Patent nr 200553

Roman SZPAK
Jerzy ZATOŃSKI
Zbigniew MĘŻYŃSKI
Tadeusz KUŚNIERZ
Kazimierz HIPNAROWICZ
Józef LEGIEĆ
Andrzej GRULA
Edward RUDNICKI
Albin WILK
Stanisław DZIAŁEK
Danuta WOJCIECHOWSKA
Barbara ADAMOWICZ
Marian JASIK
Teresa RYBAK

Ćwiczebny pocisk podkalibrowy. Patent nr 200554

Tadeusz KUŚNIERZ
Zygmunt PANKOWSKI
Ryszard KOSTROW
Stanisław KAMIŃSKI
Mariusz MAGIER
Kazimierz HIPNAROWICZ
Zdzisław KARCZMAREK
Dariusz SAŁATA
Jerzy TYSLER
Maria SOCHA
Zbigniew MĘŻYŃSKI
Jerzy ZATOŃSKI
Albin WILK
Danuta WOJCIECHOWSKA

Absorber mikrofalowy. Patent nr 201244

Lech SZUGAJEW
Maria TABACZYŃSKA
Beata NOWICKA
Jan PENCZEK

Nabój specjalny. Patent nr 202293

Wiesław STAREK
Wiesław STĘPNIAK
Przemysław LEWANDOWSKI
Andrzej KOWALCZYK

Przeciwpancerny pocisk podkalibrowy
Patent nr 202294

Tadeusz KUŚNIERZ
Zygmunt PANKOWSKI
Mariusz MAGIER
Kazimierz HIPNAROWICZ
Krzysztof SZABŁOWSKI
Leszek SKOWRON
Zdzisław KARCZMAREK
Andrzej PIONTEK
Zbigniew MĘŻYŃSKI,
Janusz LEMAŃSKI
Ryszard PANOWICZ
Albin WILK
Danuta WOJCIECHOWS KA
Stanisław DZIAŁEK
Ryszard KOSTROW

Głowica detekcyjna podczerwieni samonaprowadzającego się pocisku. Patent nr 202295

Józef PIOTROWSKI
Dariusz  SZABRA 
Waldemar ŚWIDERKI

Celownik. Patent nr 207412

Bronisław HABAJ

Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych. Patent nr 205854

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan PIĄTEK Bohdan
ZARZYCKI

Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych.

 Patent nr 205804

Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan PIĄTEK
Bohdan ZARZYCKI

Układ do wykręcania zapalników i zapłonników z nabojów artyleryjskich. Patent nr 205803

Ryszard KOSTROW
Eugeniusz MILEWSKI
Wojciech GORYCA
Maciej MISZCZAK
Dariusz DANIELEWICZ
Bogdan JAKUSZ

Przeciwpancerny pocisk podkalibrowy. Patent nr 207765

Ryszard KOSTROW
Tadeusz KUŚNIERZ
Zygmunt PANKOWSKI
Mariusz MAGIER

Artyleryjski pocisk oświetlający Patent nr 207769

Ryszard KOSTROW
Rafał BAZELA
Tadeusz KUŚNIERZ
Bogdan PIĄTEK
Bohdan ZARZYCKI
Robert KOBYLARZ
Paweł KOŁODZIEJCZYK
Grzegorz KOWALIK

Ćwiczebny pocisk podkalibrowy. Patent nr 207770

Ryszard KOSTROW
Tadeusz KUŚNIERZ
Zygmunt PANKOWSKI
Mariusz MAGIER
Kazimierz HIPNAROWICZ
Bogdan PIĄTEK
Leszek SKOWRON
Zdzisław KACZMAREK
Jan MATERNAK
Dariusz SZAŁATA
Ryszard PANOWICZ
Wiesław JĘDRZEJEWSKI
Zbigniew NITA
Jacek SAŁBUT
Jacek ZAJĄC
Albin WILK
Danuta WOJCIECHOWSKA

Technologiczna linia dekompletacji amunicji artyleryjskiej. Prawo ochr. nr 65178

Ryszard KOSTROW
Eugeniusz MILEWSKI
Wojciech GORYCA
Dariusz DANIELEWICZ
Bogdan JAKUSZ
Waldemar SZYNALEWSKI

 

Lata 1991 – 2000

 

Celownik tachometryczny z giroskopowooptyczną stabilizacją linii celowania

Patent Nr 0590

Janusz GÓRA 
Zygmunt PANKOWSKI 
Tadeusz ZAWADZKI

Imitator wybuchu jądrowego

Prawo ochronne 
Nr 49196

Bronisław HABAJ 
Wiesław RÓŻYCKI 
Józef KACZMARZYK 
Bogumił JERZAK 
Jan DĄBROWSKI

Sposób rozdzielania centrolitu I i jego produktów przemian chemicznych w materiałach miotających opartych na nitrocelulozie i nitroglicerynie. Patent Nr 56256

Maciej MISZCZAK

Silnik rakietowy z boczną dyszą. Patent Nr 156120

Ryszard FARBISZ 
Wiesław RÓŻYCKI 
Zenon WOJTYRA 
Jan DĄBROWSKI

Armata salutacyjna. Patent Nr 156287

Bronisław HABAJ 
Bogumił JERZAK

Układ do odtwarzania sygnału zegarowego z szeregowego, synchronicznego sygnału cyfrowego, zwłaszcza w transmisji danych. Patent Nr 156239

Jacek SZOPA

Segmentowy pancerz aktywny. Patent Nr 156463

Adam WIŚNIEWSKI 
Roman ZBRZEŹNIAK

Laboratoryjny silnik rakietowy dzielony wzdłużnie. Prawo ochronne Nr 49500

Ryszard FARBISZ 
Wiesław RÓŻYCKI 
Jan DĄBROWSKI

Pistolet. Patent Nr 155903

Zbigniew ZABOROWSKI 
Ryszard SZYDŁOWSKI 
Jerzy OKRASZEWSKI 
Andrzej KOWALCZYK 
Michał DYBIEC 
Henryk ADAMCZYK

Granulator kruszywa. Prawo ochronne Nr 50101

Marian ZUBALA 
Marek FUTYMA 
Jerzy KOWALEWSKI

Ręczny granat obronny. Prawo ochronne Nr 51021

Stanisław KACZMARSKI 
Edmund PROKOPOWICZ 
Andrzej KOWALCZYK 
Wiesław STAREK 
Jan LEŚNIEWSKI 
Eugeniusz MILEWSKI 
Wiesław STĘPNIAK 
Henryk JUSZCZYK 
Michał DYBIEC

Radiolokacyjny imitator celu powietrznego. Prawo ochronne Nr 50668

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan ZARZYCKI 
Maria TABACZYŃSKA 
Marek LACHOWICZ 
Wiktor POŹNIAK 
Wiesław JĘDRZEJEWSKI

Głowica dymna lub zapalająca granatu nasadkowego. Prawo ochronne Nr 51029

Stanisław KACZMARSKI 
Andrzej KOWALCZYK 
Wiesław STAREK 
Michał DYBIEC 
Eugeniusz MILEWSKI 
Jan SZYMANOWSKI

Urządzenie do pomiaru prędkości zwłaszcza pocisków. Patent Nr 158562

Krzysztof ŁOZIŃSKI 
Jarosław SAHAJDA 
Mieczysław SITNIK 
Józef JARZEMSKI 
Jan GADOŚ 
Krzysztof GAJEWSKI 
Włodzimierz SKOK

Treningowy pocisk dymny. Prawo ochronne Nr 51294

Andrzej KOWALCZYK 
Wiesław STAREK 
Ryszard SZYDŁOWSKI

Kamizelka ochronna typu lekkiego. Patent Nr 159148

Jerzy BAKALARSKI 
Tomasz KOTERAS 
Tadeusz ZUBIK 
Urszula GAWOR 
Franciszek DURAJ 
Michał GRUDNIEWICZ 
Jan PAWŁOWSKI

Pistolet. Prawo ochronne Nr 51719

Wiesław STAREK 
Andrzej KOWALCZYK 
Stanisław KACZMARSKI 
Ryszard SZYDŁOWSKI 
Wiesław STĘPNIAK

Dymotwórcza mieszanina pirotechniczna. Patent 
Nr 162179

Edmund PROKOPOWICZ 
Jan SZYMANOWSKI 
Eugeniusz MILEWSKI 
Michał SIERADZ

Kamizelka ochronna typu ciężkiego. Prawo ochronne
Nr 52392

Jerzy BAKALARSKI 
Tomasz KOTERAS 
Tadeusz ZUBIK 
Urszula GAWOR F
Franciszek DURAJ 
Michał GRUDNIEWICZ 
Jan PAWŁOWSKI

Nabój strzelecki - specjalny. Patent Nr 164700

Wiesław STAREK 
Wiesław STĘPNIAK 
Andrzej KOWALCZYK 
Henryk JUSZCZAK 
Stanisław KACZMARSKI 
Ryszard SZYDŁOWSKI 
Henryk ZAWISTOWSKI

Wyrzutnik ładunków specjalnych. Patent Nr 164701

Andrzej KOWALCZYK 
Ryszard SZYDŁOWSKI 
Wiesław STĘPNIAK 
Wiesław STAREK 
Henryk JUSZCZAK 
Jacek ZARĘBA

Imitator celu powietrznego z symulatorami zakłóceń. Patent Nr 164698

Stanisław GAJDA 
Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bogdan ZARZYCKI

Imitator celu powietrznego z blokiem zakłóceń aktywnych. Patent Nr 164699

Eugeniusz JURKIEWICZ 
Zbigniew POŁOŃSKI 
Ryszard FARBISZ 
Józef KACZMARZYK 
Wiesław RÓŻYCKI

Zasobnik rakiet. Prawo ochronne Nr 53061

Edward OLEJNICZAK 
Aleksander WÓJTOWICZ 
Mieczysław KUCHARCZYK 
Janusz JERZAK

Zapalnik czasowy. Patent Nr 165858

Janusz GÓRA 
Andrzej GRULA 
Antoni PEREŁKIEWICZ 
Kazimierz WRÓBLEWSKI 
Mieczysław SITNIK

Szerokopasmowy wielowarstwowy absorber mikrofalowy. Patent Nr 167560

Maria TABACZYŃSKA 
Wojciech PRZYBYSZ 
Wanda PARASIEWICZ 
Marek TULIK 
Maciej KONWICKI

Pistoletowy miotacz gazu. Prawo ochronne Nr 53181

Kazimierz KOWALEWSKI 
Andrzej KOWALCZYK 
Stanisław KACZMARSKI 
Wiesław STAREK 
Wiesław STĘPNIAK 
Henryk JUSZCZYK 
Ryszard SZYDŁOWSKI

Silnik rakietowy. Prawo ochronne Nr 53211

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bohdan ZARZYCKI

Karabinowy granat oświetlający. Prawo ochronne 
Nr 53214

Edward OLEJNICZAK 
Aleksander WÓJTOWICZ

Czołg z pancerzem reaktywnym. Patent Nr 168122

Adam WIŚNIEWSKI

 

Sposób oznaczania składników organicznych w prochach bezdymnych. Patent Nr 167935

Maciej MISZCZAK 
Jan BŁĄDEK 
Zygfryd WITKIEWICZ

Sposób badania właściwości dynamicznych systemu sterowania przeciwlotniczych rakiet kierowanych oraz układ pomiarowy stanowiska do ich badania. Patent
Nr 0621

Zbigniew ŁAPIŃSKI 
Zygmunt GÓRNIAK 
Krzysztof KOWALSKI 
Henryk CHACIŃSKI 
Krzysztof ROBACZYŃSKI 
Andrzej BRODA 
Grzegorz TEFELSKI

Sposób oraz układ do zabezpieczenia strzelań przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi na poligonie o wymiarach mniejszych od zasięgu ich lotu. Patent 
Nr 0622

Zbigniew ŁAPIŃSKI 
Marian KASZEWSKI 
Zdzisław KÓŁKOWSKI 
Grzegorz TEFELSKI 
Zbigniew RANACHOWSKI 
Jan RYLL-NARDZEWSK

Radiolokacyjna stacja balistyczna do pomiaru prędkości zwłaszcza pocisków. Patent Nr 168591

Jarosław SAHAJDA 
Mieczysław SITNIK 
Józef JARZEMSKI 
Krzysztof GAJEWSKI 
Jan GADOŚ 
Marek KAZIMIERCZAK

Zapalnik. Patent Nr 0625

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bohdan ZARZYCKI 
Bogdan PIĄTEK

Nabój z pociskiem podkalibrowym. Prawo ochronne 
Nr 54902

Tadeusz KUŚNIERZ 
Kazimierz HIPNAROWICZ 
Bohdan ZARZYCKI 
Bogdan PIĄTEK

98 mm moździerzowy pocisk kasetowy. Patent 
Nr 0631

Kazimierz HIPNAROWICZ 
Tadeusz KUSNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bohdan ZARZYCKI

Pistolet. Patent Nr 171870

Wiesław STAREK 
Wiesław STĘPNIAK 
Aleksander WÓJTOWICZ 
Stefan TKACZYK

Zderzak gumowo-elastomerowy. Patent Nr 17211

Bronisław HABAJ

Moździerz lekki. Patent Nr 172463

Bronisław HABAJ

Hełm wojskowy. Patent Nr 173106

Wiesław HABAJ 
Tomasz KOTERAS 
Ewa SZYMANOWSKA 
Andrzej GRULA 
Wojciech NOWACKI 
Karol WILK 
Grzegorz BOGACZ

Moździerz lekki. Patent Nr 173770

Bronisław HABAJ

Lekki wóz bojowy. Patent Nr 173934

Aleksander WÓJTOWICZ 
Ryszard KOSTROW 
Tomasz KOTERAS 
Jerzy KOWALEWSKI 
Edward OLEJNICZAK 
Krzysztof PAWEŁEK 
Andrzej GRULA 
Włodzimierz WIECIŃSKI 
Sławomir GRYKA 
Jerzy LEŚNICZAK 
Antoni SŁOMKA

Sposób zabezpieczenia zapalnika. Patent Nr 174075

Wojciech GORYCA 
Bogdan KRYSIŃSKI 
Andrzej GRULA 
Leszek STĘPIEŃ

Segmentowy pancerz reaktywny. Patent Nr 174119

Adam WIŚNIEWSKI

 

 

Dysza pocisku. Patent nr 174084

 

 

Zygmunt PIERECHOD 
Tomasz KOTERAS 
Krzysztof ZAWADZKI 
Wiesław HABAJ 
Włodzimierz ORLIKOWSKI 
Maciej MOSKALEWICZ

Moździerz lekki. Patent Nr 174579

Bronisław HABAJ

Celownik. Patent Nr 174580

Bronisław HABAJ

Urządzenie ostrzegawcze zwłaszcza do wykrywania sygnałów radarowych. Patent Nr 174677

Maria TABACZYŃSKA 
Wojciech PRZYBYSZ 
Marek BEKASIAK

Pistolet. Patent Nr 175040

Wiesław STAREK 
Wiesław STĘPNIAK 
Michał DYBIEC 
Wojciech NOWACKI

Sposób i urządzenie do kontroli obwodów elektrycznych i elektronicznych głowicy odłamkowo-burzącej pocisku rakietowego. Patent Nr 176060

Ryszard KOSTROW 
Grzegorz ZASADA 
Robert BIEŃKO 
Waldemar ŚWIDERSKI 
Krzysztof PAWEŁEK

Przyrząd do pomiaru średnic. Prawo ochronne Nr 56372

Wojciech KARP

Głowica kasetowa. Prawo ochronne Nr 56816

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bohdan ZARZYCKI 
Bogdan PIĄTEK

Zapalnik do granatów kumulacyjno-odłamkowych. Patent Nr 0647

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Tadeusz PIELACH 
Bohdan ZARZYCKI 
Roman OŻÓG 
Leszek WOLSKI

Układ do wydzielania sygnałów sterowania progiem napięciowym. Patent Nr 176527

Zbigniew ŁAPIŃSKI 
Zdzisław KÓŁKOWSKI 
Henryk KASPRZAK 
Zbigniew RANACHOWSKI 
Jan RYL-NARDZEWSKI

Pocisk dymny. Patent Nr 176791

Andrzej GRULA 
Michał HILCZER 
Andrzej ŁYSAKOWSKI 
Zbigniew MĘŻYŃSKI 
Eugeniusz MILEWSKI
Jan SZYMANOWSKI

Pocisk odłamkowo-kumulacyjny. Prawo ochronne 
Nr 57368

Andrzej GRULA 
Michał HILCZER 
Andrzej ŁYSAKOWSKI 
Zbigniew MĘŻYŃSKI

Pistolet. Patent nr 176822

Włodzimierz WIECIŃSKI 
Andrzej GRULA 
Edward OLEJNICZAK 
Karol WILK 
Andrzej SZYMCZYK 
Wiesław STAREK

Nosidło plecakowe. Prawo ochronne Nr 57361

Jerzy KOWALEWSKI 
Bronisław HABAJ 
Ryszard KOSTROW 
Krzysztof PAWEŁEK

Nosidło plecakowe. Prawo ochronne Nr 57461

Jerzy STANIAK 
Ryszard KOSTROW 
Bronisław HABAJ

Podkalibrowy pocisk smugowy. Prawo ochronne 
Nr 57492

Tadeusz KUSNIERZ 
Kazimierz HIPNAROWICZ 
Bohdan ZARZYCKI

Armata salutowa. Patent nr 177499

Bronisław HABAJ 
Ryszard KOSTROW 
Jerzy STANIAK 
Jerzy KOWALEWSKI 
Krzysztof PAWEŁEK 
Jerzy NOWICKI 
Eugeniusz JURKIEWICZ 
Robert BIEŃKO

Głowicowy zapalnik uderzeniowy. Patent Nr 179058

Jerzy KOWALEWSKI 
Ryszard KOSTROW

Przeciwlotnicza rakieta kierowana. Patent Nr 179739

Ryszard KOSTROW 
Grzegorz ZASADA 
Tomasz GŁOGOWSKI 
Sławomir STĘPNIAK 
Jerzy KOWALEWSKI

Podpocisk do amunicji kasetowej. Patent Nr 179801

Zbigniew KUPIDURA 
Eugeniusz MILEWSKI 
Jan SZYMANOWSKI 
Bogdan KRYSIŃSKI 
Marek WOJT 
Przemysław POPIEŁKIEWICZ 
Tadeusz KUŚNIERZ

Imitator celu powietrznego. Patent Nr 179832

Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bohdan ZARZYCKI 
Michał HILCZER

Radiolokacyjny imitator celu powietrznego. Prawo ochronne Nr 58204

Tadeusz KUŚNIERZ 
Janusz GÓRA 
Bogdan PIĄTEK 
Zdzisław KÓŁKOWSKI 
Bohdan ZARZYCKI 
Lech CYKIER 
Maria TABACZYŃSKA 
Wojciech PRZYBYSZ 
Szczepan CHEŁCHOWSKI 
Marek BEKASIAK 
Tadeusz ŚWINIARSKI

Pocisk specjalny. Patent Nr 180835

Andrzej KOWALCZYK 
Edward OLEJNICZAK

 

 

Lata 1981 - 1990

 

Sposób otrzymywania fosforowanego granulatu trotylu oraz urządzenie do stosowania sposobu. Patent 
Nr 117013

Marian ZUBALA
Tadeusz MRZEWIŃSKI
Jerzy ENGLERT

Głowica kumulacyjna. Patent Nr 412

Zbigniew ZABOROWSKI
Kazimierz KOWALEWSKI
Ignacy WITCZAK
Antoni PEREŁKIEWICZ
Kazimierz LASKOWSKI
Zbigniew KUPIDURA
Michał HILCZER

Pistolet. Prawo ochronne Nr 33727

Zbigniew ZABOROWSKI
Henryk ADAMCZYK
Jerzy OKRASZEWSKI
Ryszard SZYDŁOWSKI
Andrzej KOWALCZYK

Dymny pocisk rakietowy. Prawo ochronne Nr 30

Stanisław KACZMARSKI
Tadeusz KUŚNIERZ
Wacław KODZIS

Urządzenie do jednoczesnego pomiaru naprężeń i odkształceń próbek. Prawo ochronne Nr 34492

Andrzej KOWALCZYK

Rakietowy wyrzutnik makiet skoczków spadochronowych. Prawo ochronne Nr 34524

Marian MIZGIER
Jan KNYCHAŁA
Stefan GRZEŚ
Tadeusz WOJCIECHOWSKI 
Jerzy MACHOWIAK

Urządzenie badawcze przeciwlotniczych pocisków kierowanych. Prawo ochronne Nr 31

Bronisław HABAJ
Janusz SARACYN
Eugeniusz JURKIEWICZ
Andrzej BOCHEŃSKI 
Kazimierz CZARNOPYŚ
Edward GROCHOWSKI

Udarowy wyciągacz sworzni. Prawo ochronne 
Nr 34634

Zdzisław JABŁOŃSKI
Stanisław JAMIOŁKOWSKI

Ciśnieniowy zapalnik piezoelektryczny. Patent Nr 440

Antoni PEREŁKIEWICZ
Zygmunt MIAZEK
Kazimierz WRÓBLEWSKI

Ręczny granat ćwiczebny. Patent Nr 121640

Ryszard SZYDŁOWSKI
Henryk ADAMCZYK
Andrzej KOWALCZYK

Sposób wytwarzania półwyrobów stalowych przeznaczonych do głębokiego tłoczenia. Patent 
Nr 122290

Jerzy BAKALARSKI
Adam LUBUSKA
Stanisław BALA
Elżbieta WIECZOREK
Wiesław MADEJ 
Tadeusz ZUBIK

Ręczny granat ćwiczebny. Prawo ochronne Nr 35146

Henryk ADAMCZYK
Ryszard SZYDŁOWSKI

Układ elektroniczny do ciągłego pomiaru parametrów szybkich procesów. Patent Nr 123342

Adam WIŚNIEWSKI
Zbigniew KRZYŻOWSKI

Lina holownicza do silnika rakietowego. Prawo ochronne Nr 33

Aleksander WÓJTOWICZ
Józef KACZMARZYK
Marian OPAŁKA
Bogumił JERZAK

Sposób i układ do zdejmowania charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych w układach tłumienia ech stałych urządzeń radiolokacyjnych. Patent tymczasowy Nr 125136

Stefan BONIUK
Lech SZUGAJEW
Czesław WIDŁAK
Janusz MACIOSZEK
Jacek RYBAK

Sposób wytwarzania dysz cermetowych do silników rakietowych na paliwo stałe. Patent Nr 450

JerzyBAKALARSK
Antoni KONOPKA
Alojzy MATUSZAK
Władysław WŁOSIŃSKI
Henryk KROPISZ
Jerzy KOLASA
Wiesław ŁUKAWSKI

Imitator startu rakietowego M-21. Prawo ochronne 
Nr 34

Stefan JASTRZĘBSKI
Aleksander WÓJTOWICZ
Bogdan PIĄTEK
Marian OPAŁKA
Zbigniew WITKOWSKI
Bogumił JERZAK

Urządzenie do ultradźwiękowego wykrywania wad 
w elementach stalowych. Prawo ochronne Nr 36212

Zdzisław PAWŁOWSKI
Andrzej BROKOWSKI
Jan KNYCHAŁA

Imitator startu przeciwpancernego pocisku kierowanego ze śmigłowca. Prawo ochronne Nr 36546

Stefan JASTRZĘBSKI
Aleksander WÓJTOWICZ
Bogdan PIĄTEK
Marian OPAŁKA
Zbigniew WITKOWSKI
Bogumił JERZAK

Smugacz przedni. Prawo ochronne Nr 36548

Antoni PEREŁKIEWICZ
Zygmunt MIAZEK
Kazimierz WRÓBLEWSKI
Tadeusz LUCIŃSKI

Pocisk rakietowy do pasywnej obrony radiolokacyjnej. Prawo ochronne Nr 35

Kazimierz KOWALEWSKI
Jerzy MACHOWIAK
Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Lech NIEWĘGŁOWSKI
Stefan GRZEŚ
Wiesław SULEWSKI
Henryk MASŁOWSK

Zapalnik czasowy. Patent Nr 461

Kazimierz KOWALEWSKI
Jerzy MACHOWIAK
Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Lech NIEWĘGŁOWSKI
Stefan GRZEŚ
Wiesław SULEWSKI
Henryk MASŁOWSKI

Tensometryczny, skompensowany temperaturowo czujnik do pomiaru ciśnień zmiennych w czasie. Prawo ochronne Nr 37282

Zbigniew KRZYŻOWSKI

Wyrzutnia pocisków-imitatorów celu powietrznego. Prawo ochronne nr 37380

Marian STUDENCKI
Aleksander WÓJTOWICZ
Bogdan PIĄTEK
Krzysztof JASTRZĘBSKI
Stanisław WĘGRZYN

Wielokierunkowa wyrzutnia ładunków miotających. Patent Nr 469

Kazimierz KOWALEWSKI
Zbigniew KAPUSTKA
Zygmunt MIAZEK
Józef LEGIEĆ
Kazimierz HIPNAROWICZ
Henryk MASŁOWSKI

 

Urządzenie do badania broni lufowej. Prawo ochronne Nr 37558

Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Janusz KOSTRZEWA
Jerzy ZAJKOWSKI

Stanowisko obrotowe do badań silników rakietowych. Prawo ochronne Nr 37598

Edward OLEJNICZAK
Janusz KOSTRZEWA
Mieczysław KUCHARCZYK
Jerzy ZAJKOWSKI

Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na powierzchniach dyszy z materiału wysokotopliwego do silnika rakietowego zwłaszcza dyszy grafitowej, cermetalowej lub ceramicznej. Patent Nr 0475

Jerzy BAKALARSKI
Zygmunt PIERECHOD
Antoni KONOPKA
Alojzy MATUSZAK
Stanisław BUDNICKI

Wskaźnik kątomierza działowego. Prawo ochronne 
Nr 38844

Sławoj PUSZKARSKI
Roman ZBRZEŹNIAK

Transporter opancerzony. Prawo ochronne Nr 039

Bronisław HABAJ
Stefan JASTRZĘBSKI
Witold MISIOWIEC
Aleksander WÓJTOWICZ
Tadeusz NAPERTY
Bogdan PIĄTEK
Adam SADUŚ
Marian OPAŁKA
Bogumił JERZAK

Sposób i urządzenie do zapisu i odtwarzania analogowych sygnałów radiolokacyjnych, zwłaszcza za pomocą magnetowidu. Patent Nr 135348

Jarosław SAHAJDA
Janusz MACIOSZEK
Andrzej NIŻEWSKI
Włodzimierz SKOK
Zygmunt BALCERAK
Krzysztof ŁOZIŃSKI
Marek KAZIMIERCZAK
Jarosław NOSOWSKI

Nabój imitujący start przeciwpancernego pocisku kierowanego. Prawo ochronne Nr 40726

Ryszard KLESZKO
Zuzanna GAJCY

Termostat do badania trwałości chemicznej prochów. Prawo ochronne Nr 40699

Jan KNYCHAŁA
Tadeusz TYBURSKI
Jerzy STANIAK
Ryszard STARZEC
Zuzanna GAJCY
Paweł KACZKOWSKI
Lucjan GRABOWSKI

Ręczny granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku. Patent 0503

Zbigniew ZABOROWSK
Kazimierz KOWALEWSKI
Ignacy WITCZAK
Zbigniew KAPUSTKA
Antoni PEREŁKIEWICZ
Kazimierz LASKOWSKI
Michał HILCZER
Zbigniew KUPIDURA

Wieża strzelecka. Patent Nr 0500

Andrzej KOWALCZYK 
Jan LEŚNIEWSKI
Henryk ANDRUCZYK
Michał DYBIEC
Henryk MASŁOWSK

Sposób i układ do rejestracji wizyjnych sygnałów radiolokacyjnych. Patent Nr 137058

Stefan BONIUK
Józef BERCZYŃSKI
Eugeniusz NICAŁEK
Czesław WIDŁAK
Jacek RYBAK

Imitator celu powietrznego zbliżeniowy. Prawo ochronne Nr 40967

Stanisław GAJDA
Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI

Imitator celu powietrznego nurkujący. Prawo ochronne Nr 40966

Stanisław GAJDA
Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI

Imitator celu powietrznego oddalający się z termiczną pułapką. Prawo ochronne Nr 40965

Stanisław GAJDA
Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI

Sferyczna poziomnica podświetlana. Prawo ochronne 
Nr 41148

Andrzej GRULA
Sławoj PUSZKARSKI

Celownik tachometryczny giroskopowy. Patent Nr 0511

Janusz GÓRA
Zygmunt PANKOWSKI
Andrzej GRULA

Łącznik obrotowy. Patent nr 139158

Aleksander WÓJTOWICZ
Marian OPAŁKA

Układ podświetlający rysunek płytki ogniskowej obserwacyjnych przyrządów optycznych.
Patent Nr 139085

Sławoj PUSZKARSKI
Jerzy KOŁTUNOWICZ

Pocisk rakietowy do przenoszenia min. Prawo ochronne Nr 041

Stanisław KACZMARSKI
Bohdan ZARZYCKI
Tadeusz KUŚNIERZ

Sposób i urządzenie celownicze do wprowadzania kąta wyprzedzenia przy wystrzeliwaniu samonaprowadzających się rakiet plotniczych
Patent Nr 0522

Tadeusz ZAWADZKI
Zygmunt PANKOWSKI
Janusz GÓRA
Mirosław JĘDRUSIK

Wskaźnik. Prawo ochronne Nr 42637

Andrzej GRULA
Sławoj PUSZKARSKI
Tadeusz TULWIN

Optyczny celownik artyleryjski. Prawo ochronne 
Nr 42737

Stanisław GAJDA
Tadeusz KUŚNIERZ
Jerzy MAREK
Bohdan ZARZYCKI
Tadeusz PIELACH

Podstawa wyrzutni pocisków dymnych. Prawo ochronne 42740

Ryszard SZYDŁOWSKI
Wiesław STAREK
Karol WILK

Ćwiczebno-bojowy zapalnik artyleryjski. Patent 
Nr 142397

Antoni PEREŁKIEWICZ
Zbigniew KAPUSTKA
Zygmunt MIAZEK
Kazimierz WRÓBLEWSKI
Marian OKŁA
Remigiusz PRZEŚLAK
Tadeusz KORNACKI
Jan ROGOZIŃSKI
Wiesław KOZICKI

Zapalnik artyleryjski z nastawnym opóźniaczem. Patent Nr 144528

Stanisław KACZMARSKI
Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI

 

Zapalnik artyleryjski z nastawnym opóźniaczem. Patent 
Nr 14452

Stanisław KACZMARSKI 
Tadeusz KUŚNIERZ
Bohdan ZARZYCKI

Urządzenie do przeciwlotniczych strzelań rakietowo-artyleryjskich. Prawo ochronne Nr 042

Tadeusz ZAWADZKI
Janusz GÓRA
Zygmunt PANKOWSKI
Mirosław JĘDRUSIK
Józef MAŁETKA
Bartłomiej PANIKOWSKI

Wytycznik. Prawo ochronne Nr 43545

Andrzej GRULA
Sławoj PUSZKARSKI
Romuald PLEJEWSKI
Paweł JARZĘBOWSKI

Ręczny granat obronny. Prawo ochronne Nr 43525

Stanisław KACZMARSKI
Edmund PROKOPOWICZ
Andrzej KOWALCZYK
Jan LEŚNIEWSKI
Wiesław STAREK
Eugeniusz MILEWSKI
Michał DYBIEC

Skrzynia do amunicji prasowana z masy papierniczej impregnowanej wodoodpornie. Prawo ochronne
Nr 43515

Jerzy BAKALARSKI
Alojzy MATUSZAK
Wiesław HABAJ
Stefan JAKOWSKI
Krzesisław ŻYCKA
Stanisław KOCAŃDA
Władysław GROTYŃSKI
Aleksander SMOLEŃ
Władysław WIŚNIEWSK

Piec do wytwarzania wyrobów pirografitowych. Patent
Nr 148771

Jerzy BAKALARSKI
Alojzy MATUSZAK
Stanisław BUDNICKI
Zygmunt PIERECHOD
Wiesław ŁUKAWSKI
Antoni SŁOMKA 
Hanna GADOŚ

Głowica zakłócająca. Patent Nr 0561

Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Aleksander WÓJTOWICZ
Janusz JEŻAK

Wyrzutnia naboi pozoracyjnych. Prawo ochronne 046

Aleksander WÓJTOWICZ
Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Janusz KOSTRZEWA

Urządzenie treningowe do likwidacji amunicji strzeleckiej. Patent Nr 149674

Jan KNYCHAŁA
Jerzy STANIAK
Jerzy CHYTŁA
Ryszard KLESZKO
Bolesław DAWIDOWICZ

Silnik rakietowy z wymienionymi wkładami dysz i regulowaną objętością komory spalania do badania rakietowych paliw stałych. Prawo ochronne 46588

Ryszard FARBISZ
Wiesław RÓŻYCKI
Jan DĄBROWSKI
Zenon WOJTYRA
Zbigniew KRZYŻOWSKI

Granat do obrony okrętów przed rakietami kierowanymi. Patent Nr 0574

Kazimierz KOWALEWSKI
Edward OLEJNICZAK
Mieczysław KUCHARCZYK
Janusz KOSTRZEWA 
Aleksander WÓJTOWICZ

Pocisk bezwirowy. Prawo ochronne Nr 47388

Zbigniew KAPUSTKA
Zbigniew KUPIDURA
Michał HILCZER
Andrzej ŁYSAKOWSKI 
Zbigniew MĘŻYŃSKI
Roman ZBRZEŹNIAK

Imitator celu powietrznego. Prawo ochronne 
Nr 47393

Marek MAKUSZEWSKI
Eugeniusz JURKIEWICZ
Andrzej SEŃ
Adam SADUŚ

Urządzenie do pomiaru reakcji odrzutu. Prawo ochronne Nr 47603

Ryszard FARBISZ
Wiesław RÓŻYCKI
Zbigniew KRZYŻOWSKI
Jan DĄBROWSKI 
Zenon WOJTYRA

Stanowisko do badania spłonki zapalającej. Prawo ochronne Nr 4772

Jan KNYCHAŁA 
Bogdan KRYSIŃSKI

Artyleryjski nabój z pociskiem fikcyjnym do 100 mm armaty czołgowej. Prawo ochronne Nr 47722

Kazimierz KOWALEWSKI
Bolesław SOKÓŁ
Kazimierz HIPNAROWICZ
Tadeusz PIELACH

Głowica pocisku rakietowego do przenoszenia min. Patent Nr 0579

Stanisław GAJDA 
Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bogdan ZARZYCKI

Imitator bomby paliwowo-powietrznej. Patent 
Nr 058

Adam WIŚNIEWSKI 
Roman ZBRZEŹNIAK

Sposób chromatograficznego rozdzielania mieszaniny oktogenu, heksagonu i metanitrobenzenu. Patent Nr 15295

Maciej MISZCZAK

Podnośnik śrubowy. Prawo ochronne Nr 48039

Wojciech KARP 
Mirosław MACIEJCZYK 
Henryk PARKITNY 
Zbigniew SZCZUPAK

Laboratoryjny silnik rakietowy z zaworem bezpieczeństwa. Prawo ochronne Nr 48170

Ryszard FARBISZ 
Wiesław RÓŻYCKI 
Jan DĄBROWSKI 
Zenon WOJTYRA

Czołochron dwudzielny. Prawo ochronne Nr 48381

Stanisław GAJDA 
Tadeusz KUŚNIERZ 
Bogdan PIĄTEK 
Bogdan ZARZYCKI

 

 

 

 

Lata 1971 - 1980

 

Ćwiczebny granat nasadkowy. Prawo ochronne 
Nr 20012

Witold CZEPUKAJTIS
Romuald  ZIMNY

Przyrząd do pomiaru ciśnienia gazów prochowych 5,6 mm naboi sportowych. Prawo ochronne 
Nr 22184

Henryk ADAMCZYK
Jerzy OKRASZEWSKI

Granat ręczny ćwiczebny przeciwpancerny wielokrotnego użycia z efektami dymno – błyskowo - dźwiękowymi. Prawo ochronne 
Nr 22879

Ryszard SZYDŁOWSKI 
Romuald ZIMNY

Uniwersalny zapalnik artyleryjski. Patent 
Nr 258

Alojzy KULAWIEC 
Antoni PEREŁKIEWICZ 
Zygmunt MIAZEK

Urządzenie do nauki i kontroli celowania do celów stałych i ruchomych zwłaszcza z broni strzeleckiej. Patent Nr 81157

Stanisław KUBIAK 
Jan TERLECKI 
Adam OLEKSOW 
Stanisław KRAWCZYK 
Eugeniusz FRĄCKOWIAK

Urządzenie do pomiaru szybkości pocisków. Patent
Nr 83632

Adam OLEKSOW 
Jan TERLECKI 
Stanisław KRAWCZYK 
Stanisław KUBIAK

Kulkowy granat nasadkowy. Prawo ochronne 
Nr 14

Ignacy WITCZAK 
Witold CZEPUKAJTIS 
Antoni PEREŁKIEWICZ

Głowica ze spadochronem do bezpiecznego lądowania obiektów latających. Patent Nr 276

Bogumił ŁYSIAK
Ryszard VOGT
Jerzy STANIAK

Dwustopniowy układ kumulacyjny. Patent 272

Henryk NOWAK
Adam WIŚNIEWSKI

Nóż wieloczynnościowy. Prawo ochronne 
Nr 25125

Henryk ADAMCZYK
Ryszard SZYDŁOWSKI

Pocisk zasobnik makiety skoczka spadochronowego. Prawo ochronne Nr 25953

Kazimierz LASKOWSKI
Jan KNYCHAŁA
Stefan GRZEŚ

Pocisk o napędzie rakietowym i urządzenie do zwiększania przyspieszeń części ruchomych zapalnika. Patent Nr 85972

Henryk NOWAK
Zbigniew KUPIDURA

Ładowarka nabojów w taśmy ze stopką. Patent 
Nr 106036

Wawrzyniec POLAK
Antoni SŁOMKA

Sygnalizator optyczny przejścia pocisku przez określoną rubież. Patent nr 295

Adam OLEKSÓW
Stanisław KRAWCZYK
Stanisław KUBIAK
Andrzej PAWŁOWSKI

Sposób wykonywania ładunków o dużej mocy. Patent Nr 105703

Edmund PROKOPOWICZ

Ładowarka 9 mm naboi w magazynki. Patent 
Nr 10569

Wawrzyniec POLAK
Antoni SŁOMKA

Urządzenie do ćwiczebnych strzelań z 12,7 mm WKM DSzK wz. 1938/46. Prawo ochronne
Nr 30412

Jerzy OKRASZEWSKI
Michał DYBIEC
Edward MADEJ

Amortyzator przekładni ślimakowej. Patent 
Nr 106102

Antoni PEREŁKIEWICZ

Nausznikowy ochraniacz narządów słuchu. Patent
Nr 106018

Tadeusz TYBURSKI

Zapalnik ćwiczebny zwłaszcza do ręcznych granatów ćwiczebnych. Patent Nr 106144

Henryk ADAMCZYK
Ryszard SZYDŁOWSKI

Złącze dwustykowe zwłaszcza do miniaturowych urządzeń elektrycznych. Patent Nr 30606

Tadeusz TYBURSKI
Zenon DULNY

Sposób i urządzenie do obróbki cieplno-magnetycznej drutu stalowego w układzie ciągłym. Patent Nr 105381

Jerzy BAKALARSKI
Wiesław MADEJ
Tadeusz ZUBIK

Wkład do hełmu bojowego. Patent Nr 106440

Jerzy OKRASZEWSKI
Henryk ANDRUCZYK

Urządzenie elektroniczne do generacji impulsów prostokątnych. Patent Nr 108514

Jarosław SAHAJDA 
Marek KAZIMIERCZAK

Pocisk dymny. Patent Nr 345

Henryk ADAMCZYK
Ryszard SZYDŁOWSKI
Jerzy OKRASZEWSKI 
Andrzej KOWALCZYK
Zbigniew KAPUSTKA

 

Ręczny granat ćwiczebny. Prawo ochronne 
Nr 31068

Henryk ADAMCZYK
Ryszard SZYDŁOWSKI

Odcinacz przewodów. patent Nr 110230

Stanisław BORYGA

Sprzężony hermetyczny czujnik indukcyjny. Prawo ochronne Nr 31185

Adam BOCHENEK
Tadeusz GELBER
Tadeusz HAJDUCZYK
Andrzej KOTLICKI
Stanisław SKRZYPCZAK
Wojciech SZCZUPAK

Zamek złącza pokładowego. Patent Nr 110843

Stanisław BORYGA

Głowica zapalająca z elementem wzmacniającym siłę wybuchu. Patent Nr 374

Stanisław KACZMARSKI
Tadeusz KUŚNIERZ
Adam Jerzy MAREK
Henryk MASŁOWSKI
Edward WŁODARCZYK

Sposób wykonywania ładunków o dużej gęstości z nieflegmatyzowanych materiałów wybuchowych. Patent Nr 105703

Edmund PROKOPOWICZ

Moździerzowy pocisk nosiciel. Prawo ochronne Nr 24

Jerzy KACZMARZYK
Tadeusz KUŚNIERZ
Tadeusz KUŹMICEWICZ
Witold MISIOWIEC

Pocisk moździerzowy z dodatkowym napędem rakietowym. Prawo ochronne Nr 26

Bogumił ŁYSIAK
Ryszard FARBISZ
Mieczysław WOJTEK
Zygmunt GÓRNIAK
Józef KACZMARZYK
Jerzy NOWICKI
Wojciech GRUDNIEWICZ
Kazimierz HIPNAROWICZ

Imitator celu powietrznego. Prawo ochronne 
Nr 32172

Zbigniew POŁOŃSKI
Eugeniusz JURKIEWICZ
KazimierzCZARNOPYŚ
Krzysztof LEŚ

Wyrzutnia pocisków. Patent Nr 391

Henryk ADAMCZYK
Jerzy OKRASZEWSKI
Ryszard SZYDŁOWSKI
Andrzej KOWALCZYK
Zbigniew KAPUSTKA

Sposób i układ do pomiaru skuteczności tłumienia rzeczywistych ech stałych w urządzeniach radiolokacyjnych. Patent Nr 114814

Zygmunt BALCERAK
Stefan BONIUK
Lech SZUGAJEW
Czesław WIDŁAK
Jacek RYBAK

Sposób wytwarzania profilowanego absorbera mikrofalowego w postaci modułu. Patent 
Nr 112463

Władysław SZEBESTA
Maria TABACZYŃSKA
Zygmunt MRÓWCZYŃSKI
Andrzej SZMACIŃSKI

Sześcioprowadnicowa wyrzutnia zasobników z makietami skoczków spadochronowych. Prawo ochronne Nr 32131

Jerzy MACHOWIAK
Edward OLEJNICZAK
Lech NIEWĘGŁOWSKI
Wiesław SULEWSKI

Jednoprowadnicowa wyrzutnia zasobników z makietami skoczków spadochronowych. Prawo ochronne Nr 32130

Stefan GRZEŚ
Jerzy MACHOWIAK
Edward OLEJNICZAK
Lech NIEWĘGŁOWSKI
Wiesław SULEWSKI

Komora balistyczna. Prawo ochronne Nr 32138

Kazimierz KOWALEWSKI
Stanisław KACZMARSKI
Bolesław SOKÓŁ
Kazimierz HIPNAROWICZ
Tadeusz PIELACH

Ładunek kruszącego materiału wybuchowego. Patent Nr 112274

Edmund PROKOPOWICZ

Rakietowa głowica ćwiczebna. Prawo ochronne Nr 27

Aleksander WÓJTOWICZ
Marian DUTKIEWICZ
Wiesław RÓŻYCKI
Zbigniew TOKARSKI

Rakietowy silnik nośny. Patent Nr 401

Bogumił ŁYSIAK
Ryszard FARBISZ
Kazimierz KAMIŃSKI
Stanisław GAJDA
Aleksander WÓJTOWICZ
Jerzy NOWICK
Wiesław RÓŻYCKI

Imitator celu powietrznego. Prawo ochronne 
Nr 33603

Bronisław HABAJ
Zbigniew POŁOŃSKI
Janusz SARACYN
Marek MAKUSZEWSKI
Wiesław RÓŻYCKI
Aleksander CZARNIK
Bogumił ŁYSIAK
Ryszard FARBISZ

Urządzenie do imitowania startu rakiety. Prawo ochronne Nr 33601

Jerzy STANIAK
Tadeusz MRZEWIŃSKI
Jan STATUCH 
ZbigniewHYTREK
Zuzanna GAJCY

Przyrząd do rozładowywania wyrzutni pocisków dymnych. Prawo ochronne Nr 33609

Henryk ANDRUCZYK
Andrzej POSIADŁOWICZ

Imitator strzału armatniego. Prawo ochronne Nr 33602

Edmund PROKOPOWICZ
Jan STATUCH
Mieczysław BEDNARCZYK
Zuzanna GAJCY

Imitator strzału granatnika. Prawo ochronne 
Nr 33608

Jan STATUCH
Jerzy STANIAK
Tadeusz MRZEWIŃSKI
Ryszard STARZEC

Kulochwyt dolny. Prawo ochronne Nr 33605

Lech NIEWĘGŁOWSKI
Wiesław SULEWSKI

 

 

 

Lata 1960 - 1970

 

Sposób wytwarzania antykorozyjnego zdzieralnego tworzywa powłokowego. Patent Nr 53778

Marian ZUBALA

Uniwersalny granat balistyczny. Prawo ochronne Nr 5

Romuald ZIMNY
Stanisław KACZMARSKI

Pistolet. Patent Nr 54822

Mieczysław  ADAMCZYK
Witold CZEPUKAJTIS
Romuald ZIMNY
Henryk ADAMCZYK 
Stanisław KACZMARSKI
Jerzy PYZEL

Urządzenie do wykonywania przejść w zaporach inżynierskich metodą wybuchową. Patent Nr 157

Alojzy KULAWIEC
Stanisław GAJDA