Praktyki – informacja dla studentów

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów, wyrażających chęć odbycia bezpłatnych praktyk w Instytucie, informujemy, że warunkiem koniecznym jest uprzednie przesłanie drogą pocztową następujących dokumentów:

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka


z dopiskiem „PRAKTYKI”. Prosimy, by Państwo pamiętali o umieszczeniu w wyżej wymienionych dokumentach swoich danych kontaktowych.