Rada Naukowa VII kadencji

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

 

Przewodniczący Rady Naukowej WITU VII kadencji
ppłk dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU

Zastępca Przewodniczącego ds. naukowych 
ppłk dr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI

 

Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych

 ppłk dr inż. Rafał BAZELA

 

 

 

Członkowie Rady Naukowej:

 

                                   1.       gen. bryg. dr Adam DUDA

                                   2.       prof. dr hab. inż. Józef GACEK

                                   3.       mgr inż. Piotr KASPRZAK

                                   4.       płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI

                                   5.       gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI

                                   6.       prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

                                   7.       gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

                                   8.       dr inż. Marcin NITA

                                   9.       dr inż. Zygmunt PANKOWSKI, prof. WITU

                                 10.     dr inż. Paweł PODGÓRZAK

                                 11.     prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI

                                 12.     mgr inż. Andrzej SŁABOWSKI

                                 13.     ppłk dr inż. Sławomir STĘPNIAK

                                 14.     dr inż. Wiesław STĘPNIAK

                                 15.     dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI, prof. WITU

                                 16.     dr Henryk TERENOWSKI

                                 17.     mjr dr inż. Janusz WEISS

                                 18.     prof. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI

                                 19.     mgr inż. Grzegorz ZASADA

                                 20.     dr inż. Mariusz ZIELENKIEWICZ

                                 21.     prof. dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT