Rada Naukowa VIII kadencji

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

 

Przewodniczący Rady Naukowej WITU VIII kadencji

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT

 

Zastępca Przewodniczącego ds. naukowych

płk dr hab. inż. Mariusz MAGIER, prof. WITU

 

Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych

ppłk dr inż. Zbigniew LEWANDOWSKI

 

 

Członkowie Rady Naukowej:

 

1.       dr inż. Leszek BOGDAN - WITI

2.       prof. dr hab. inż. Józef GACEK - WAT

3.       płk Marek JÓŹWIK - MON

4.       mgr inż. Piotr KASPRZAK - WITU

5.       płk Robert KUROWSKI - MON

6.       Krzysztof ŁĄCZYŃSKI - MON

7.       gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI - IW MON

8.       mgr inż. Grzegorz NIEDZIELSKI - ZW DEZMET

9.       dr inż. Marcin NITA - WITU

10.    dr inż. Dawid PACEK - WITU

11.    dr inż. Zygmunt PANKOWSKI, prof - WITU

12.    płk Janusz PIWKO - SUiE MON

13.    gen. bryg. Dariusz PLUTA - IU MON

14.    dr inż. Paweł PODGÓRZAK - WITU

15.    dr inż. Dorota POWAŁA - WITU

16.    prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI - IBDiM

17.    płk Grzegorz SKORUPSKI - MON

18.    dr inż. Wiesław STĘPNIAK - WITU

19.    mgr Dariusz SZLAFKA - MESKO

20.    mgr inż. Ewa SZYMANOWSKA - WITU

21.    dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof - WAT

22.    dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI, prof - WITU

23.    ppłk dr inż. Janusz WEISS - WITU

24.    prof. dr hab. inż. Adam WIŚNIEWSKI - WITU

25.    mgr inż. Grzegorz ZASADA - WITU