WYDZIAŁ SZKOLENIA

Szkolenia do koncesji MSWiA

Termin najbliższego szkolenia: 30 marca 2021 r.

UWAGA:

Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz.1214).

Jest prowadzone w następujących zakresach tematycznych: