WYDZIAŁ SZKOLENIA

Szkolenia do uzyskania pozwolenia wojewody oraz wykonywania prac z materiałami wybuchowymi w zakresie:

Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 117 poz.1007 z późn. zm.) daje uprawnienia do uzyskania pozwolenia wojewody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, bądź zatrudnienia się przy pracach w wyżej wymienionych obszarach.

Termin szkolenia: 24-25 marca 2021 r. - online

Termin egzaminu: 26 marca 2021 r. - w Zielonce

Cena szkolenia i egzaminu: 3820,59 zł

UWAGA: