WYDZIAŁ SZKOLENIA

Szkolenia do pozwolenia wojewody

oczyszczanie terenów (w tym niewybuchy, niewypały)

ANULOWANE !!!Termin najbliższego szkolenia: 21-22 sierpnia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Szczecin

Cena szkolenia + egzamin: zostanie podana po 10.08.2019 r.

Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 117 poz.1007 z późn. zm.) daje uprawnienia do uzyskania pozwolenia wojewody w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, bądź zatrudnienia się przy pracach w obszarze oczyszczania terenów (w tym niewybuchy, niewypały).

UWAGA!

WARUNKI REALIZACJI SZKOLENIA:

  1. Formularze zgłoszenia na szkolenia przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2018 r. na adres mailowy szkolenia@witu.mil.pl
  2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia i egzaminu jest udział min. 10 uczestników.
  3. Informacje o realizacji (lub rezygnacji) szkolenia zostaną przesłane do zainteresowanych do 12.08.2019 r.
  4. O szczegółowych informacjach dot. miejsca, czasu rozpoczęcia, ceny oraz pozostałych warunkach, zainteresowani w przypadku organizacji szkolenia (spełnione warunki pkt. 1-2), zostaną poinformowani do 14.08.2019 r.
  5. W przypadku nie realizacji powyższego przedsięwzięcia, przesłane zgłoszenia zostaną wpisane na listę uczestników szkolenia (po akceptacji zainteresowanego) planowanego w dniach 2-⁠3.10.2019r. w Zielonce