Konferencja : „Innowacyjne technologie w szkoleniu wojsk lądowych”

W dniu 23 lipca 2019 r. w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia odbyła się konferencja „Innowacyjne technologie w szkoleniu wojsk lądowych”, którą patronatem objął Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej – Poseł Michał Jach.

Konferencję swoją obecnością uświetnili m.in: Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - Poseł Michał Jach, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generał broni Rajmund Andrzejczak, Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 - generał brygady Jan Rydz, Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych DG RSZ - generał brygady Grzegorz Hałupka, Radca Generalny Sekretarza Stanu Ministra Obrony Narodowej - płk Grzegorz Skorupski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - generał brygady Karol Dymanowski oraz oficerowie jednostek wojskowych.

Wśród znakomitych wystąpień podczas Konferencji na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie generała broni Rajmunda Andrzejczaka, który przedstawił wyzwania stojące przed współczesną armią w zmieniającym się świecie.

Z kolei generał brygady Jan Rydz, dokonał analizy korzyści w szkoleniu wojsk lądowych na różnego rodzaju symulatorach oraz przedstawił efekty szkolenia opierając to na własnych doświadczeniach.

Podczas jednej z sesji uczestnicy mogli zapoznać się z Laboratorium Symulatorów WITU, w tym symulatorem TTT załogi czołgu Leopard 2A5 opracowanego wspólnie przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Autocomp Managment sp. z o.o.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Sił Zbrojnych i ma szansę stać się cyklicznym wydarzeniem.Tekst: Monika Turek

Zdjęcia : Agnieszka Hrynkiewicz