Ośrodek Certyfikacji

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia posiada akredytacje:
Wykaz wydanych certyfikatów
Wykaz wydanych certyfikatów CE


Do pobrania:Kierownik Ośrodka Certyfikacji

tel. (22) 761 46 40 kom. 609 494 521
c2@witu.mil.pl

Szczegółowych informacji na temat wymagań certyfikacyjnych, programów certyfikacji, procedur oceny zgodności, opłat za certyfikację, opisu praw i obowiązków wnioskujących, procedury skarg i odwołań udziela Kierownik Ośrodka Certyfikacji.Ogólny zakres certyfikacji:
 • broń palna: wojskowa, myśliwska, sportowa wraz z amunicją i jej elementami;
 • sprzęt artyleryjski;
 • artyleryjskie wyrzutnie rakietowe;
 • przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-rakietowe stacjonarne i przenośne;
 • przeciwpancerne pociski rakietowe;
 • granatniki, granaty ręczne i nasadkowe;
 • amunicja do broni palnej;
 • amunicja artyleryjska, rakietowa i jej elementy;
 • środki bojowe, materiały wybuchowe, paliwa rakietowe, i formy użytkowe oparte na tych materiałach;
 • osłony zabezpieczające: pancerze, szyby pancerne, hełmu, kamizelki, osłony przeciwwybuchowe;
 • urządzenia radiolokacyjne;
 • techniczne środki walki radioelektronicznej;
 • techniczne środki maskowania radioelektronicznego;
 • urządzenia, podzespoły i elementy techniki mikrofalowej w tym między innymi: kuchenki mikrofalowe, diatermia mikrofalowa, anteny i wzmacniacze;
 • oprogramowanie systemów dowodzenia i kierowania ogniem;
 • systemy dowodzenia i kierowania ogniem;
 • przyczepy specjalne.