Działalność

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Dziedziny działalności:

W wymienionych obszarach instytut realizuje:

Główne zagadnienia tematyczne prowadzonych w ostatnich latach prac: