LABORATORIUM INSTYTUTU
Zespół Laboratoriów Badawczych


Laboratorium posiada akredytację:
Kierownik Laboratorium Instytutu
dr inż. Eugeniusz Milewski
tel. 22 761 44 22

W skład Laboratorium Instytutu – Zespołu Laboratoriów Badawczych wchodzą następujące laboratoria badawcze: