Opiniowanie


Instytut jest upoważniony do opiniowania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wymagającą posiadania:

- Koncesji MSWiA – zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214, z późniejszymi zmianami);

- Pozwolenia wojewody – zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późniejszymi zmianami).

Opiniowanie nr 1 – warunki techniczne i organizacyjne do działalności wymagającej koncesji MSWiA – wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Opiniowanie nr 2 – warunki techniczne i organizacyjne do działalności wymagającej pozwolenia wojewody – nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

KONTAKT

Kierownik Ośrodka Certyfikacji
  • tel.: 22 76 14 640
  • fax: 22 76 14 641
  • kom.: 609 494 521
  • e-mail: c2@witu.mil.pl

Kierownik Wydziału Szkolenia
  • tel./fax: 22 76 14 500
  • kom.: 693 064 412