WYDZIAŁ SZKOLENIA

Kierownik Wydziału Szkolenia
Kierownik Ośrodka Certyfikacji
  • tel.: 22 76 14 640
  • fax: 22 76 14 641
  • kom.: 609 494 521
  • e-mail: c2@witu.mil.pl

Szkolenia do koncesji MSWiA POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).
    Przygotowuje do uzyskania koncesji MSWiA oraz prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Termin najbliższego szkolenia: druga połowa czerwca 2019 r.

Szkolenia do pozwolenia wojewody

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
Przygotowuje do uzyskania pozwolenia wojewody oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
  • pokazów pirotechnicznych
  • wyburzeń
  • oczyszczania terenów
  • stosowania MW w procesach produkcyjnych
  • stosowania MW w badaniach
Termin najbliższego szkolenia: druga połowa czerwca 2019 r.
Koszt szkolenia + egzamin: Zostanie podany po 10.05.2019 r.

Szkolenie w oparciu o RIS

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jako instytucja wpisana pod numerem 2.14/00259/2017 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych. Propozycja obejmuje szkolenia zamieszczone powyżej, a szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na rejon zamieszkania.