Ośrodek Szkolenia Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych


Szkolenie teoretyczne i praktyczne UAVO - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. 2016 r. poz. 1630) do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora BSP i uprawnień do wykonywania lotów (VLOS) i poza zasięgiuem wzroku (BVLOS), szkolenia instruktorskie (INS). Kategorie statków powietrznych wielowirnikowiec (MR) i samolot (S), kategorie wagowe do 5 kg i do 25 kg.

Informacje na temat Szkoleń Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych: 665 400 614, email: [email protected]

Strona Ośrodka Szkolenia Operatorów Bojowych Platform Bezzałogowych

Termin najbliższego szkolenia: 19-23.02.2018 r.

Wydział Szkolenia

Szkolenia do koncesji MSWiA ( POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA )

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.).
    Przygotowuje do uzyskania koncesji MSWiA oraz prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Termin najbliższego szkolenia: 15.03.2018


Szkolenia do pozwolenia wojewody ( POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA )

    Szkolenie wymagane Ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.)
Przygotowuje do uzyskania pozwolenia wojewody oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
 • pokazów pirotechnicznych
 • wyburzeń
 • oczyszczania terenów
 • stosowania MW w procesach produkcyjnych
 • stosowania MW w badaniach
Termin najbliższego szkolenia: 20-21.03.2018

Szkolenie w oparciu o RIS

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jako instytucja wpisana pod numerem 2.14/00259/2017 do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, oferuje szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych. Propozycja obejmuje szkolenia zamieszczone powyżej, a szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na rejon zamieszkania.

Szkolenia komercyjne


Szkolenia dedykowane dla firm, instytucji i osób fizycznych lub organizowane na ich zamówienie.KONTAKT

Kierownik Wydziału Szkolenia
 • tel.: 693 064 412
 •        22 76 14 500
 •        22 76 14 508
 • fax: 22 76 14 500
 • e-mail: [email protected]
Kierownik Ośrodka Certyfikacji
 • tel.: 22 76 14 640
 • fax: 22 76 14 641
 • kom.: 609 494 521