SZKOLENIA UAVO

Zostań operatorem „DRONA” szkolonym przez kadry z doświadczeniem wojskowym

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia organizuje szkolenia z operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), w tym dla osób podlegających rekonwersji. Niżej wymienione kursy odbywają się w zakresach:

Kursy prowadzone są na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, przez doświadczonych instruktorów, w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Ośrodek szkolący operatorów UAV wpisany na listę podmiotów szkolących ULC – 172RPS-03/2016/2.


Terminarz najbliższego kursu UAVO

• 16.11.2020 do 20.11.2020 BVLOS / VLOS

• 30.11.2020 do 04.12.2020 BVLOS / VLOS

Informacje: 22 761 46 79, kom.: 665 400 614, email: bspszkolenie@witu.mil.pl

Baza Szkoleniowa

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne odbywają się na terenie Instytutu: w salach wykładowych oraz na obszarach zamkniętego poligonu (wydzielona struktura przestrzeni powietrznej EPD 30). Baza sprzętowa pozwala na szkolenie praktyczne dla grup liczących do 15 osób jednocześnie.


Dzięki posiadanym obszarom poligonów będących w dyspozycji WITU, oraz wydzielonej przestrzeni powietrznej, mamy możliwość prowadzić szkolenia w zakresie lotów poza zasięgiem wzroku, na odległości do 10 km od operatora, do uzyskania uprawnień VLOS i BVLOS w kategorii samolot (A) MTOW do 150 kg i wielowirnikowiec (MR) MTOW do 150 kg.


Ze względu na zamknięty charakter poligonu i obiektów szkoleniowych WITU - zapewniamy przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, RODO oraz poufność, odnośnie typu prowadzonych ćwiczeń, użytych statków powietrznych oraz osób biorących udział w szkoleniu.


Dla uczestników szkolenia zapewniamy pomoce dydaktyczne, podręczniki, symulatory lotu.


Prowadzone przez nas szkolenia są zakończone egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez uprawnionego egzaminatora z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na naszych bezzałogowcach. Wypożyczenie BSP na czas egzaminu państwowego jest w cenie kursu.Zespół Instruktorów szkolących zapewnia efektywne prowadzenie zajęć teoretycznych, szkolenia symulatorowego i praktycznego szkolenia w dedykowanych grupach szkoleniowych.

Zespół instruktorów szkolących

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. W skład naszej kadry szkoleniowej wchodzą licencjonowani instruktorzy z doświadczeniem w lotnictwie cywilnym i wojskowym, tym samym szkolenia mogą wykraczać poza zakres i wymogi ULC.

Nasz zespół instruktorów posiada również doświadczenie w realizacji lotów próbnych.

Kontakt: 22 761 46 79, kom.: 665 400 614, email: bspszkolenie@witu.mil.pl