WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia jest jednostką organizacyjną Instytutu i zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych w formie książek monograficznych i przeglądowych, prac doktorskich i habilitacyjnych, czasopisma Problemy Techniki Uzbrojenia (PTU), materiałów konferencyjnych, wydawnictw okolicznościowych, a także innych publikacji, służących potrzebom WITU. • Profil tematyczny wydawnictwa obejmuje:
 • Nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • Nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • Nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinach informatyka, nauki fizyczne, nauki chemiczne.
 •      TREŚĆ

       TREŚĆ

       TREŚĆ

   

   

  Etyka Wydawnictwa

  Redakcja

  Dla Autorów

  Księgarnia

  Czasopismo PTU

  Kontakt


  MATERIAŁY DO POBRANIA